Trang chủ / Bất Động Sản / Đọc truyện chữ Online, Đọc truyện ngôn tình – mới nhất hay

Đọc truyện chữ Online, Đọc truyện ngôn tình – mới nhất hay

Bất Động Sản 23/06/2022 - 5 Lượt xem
« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết : Toàn dân ngự thú : Bắt đầu giác tỉnh Thần Thoại cấp thiên phú »Bạch Tử An xuyên việt toàn dân ngự thú thời đại, gia gia là quốc tế giờ đây bảy vị tối cường giả một trong, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn nhân mạch có nhân mạch, trời sinh ở lúc hàng mở màn bên trên !Hơn nữa, Bạch Tử An còn thức tỉnh rồi truyền thuyết thần thoại Thần Thoại cấp thiên phú « Thiên Khải Chi Nhãn », hoàn toàn có thể thu được Thiên Đạo gợi ý, biết được trần gian vạn sự !

« chủng tộc » : Kim Nhung Ngư ( thủy hệ )« thiên phú » : Trữ thủy ( D )« tư chất » : Trung cấp Bạch Ngân« kỹ năng và kiến thức » : Thủy lưu động ( lục ).. .« chủng tộc » : Bạch Giáp Ngư ( thủy hệ )« thiên phú » : Dòng sông tần suất ( C )« tư chất » : Đỉnh cấp Bạch Ngân« kiến thức và kỹ năng » : Thủy Thương Trùng Kích ( lục ), thủy lưu động ( trắng )

.. .

« chủng tộc » : Bạch Lân Ngư ( thủy hệ )« thiên phú » : Ngự Lưu Thần Tốc ( S ), Thủy Lưu Phá Liệt ( A )« tư chất » : Đỉnh cấp Tử Tinh« kiến thức và kỹ năng » : Ngự Thủy tật tốc ( tử ), Thủy Lưu Phá Liệt ( lam ), Thủy Thương Trùng Kích ( lục ), bọt biển tầng ( lục )« keng, ngươi đang nghiên cứu và điều tra Bạch Lân Ngư tiến hóa giải pháp, thu được Thiên Đạo gợi ý ! »« loại thứ nhất tiến hóa giải pháp : Có thể hai lần tiến hóa, tiến hóa thành vì Xích Đồng Ngân Văn Ngư ( Hoàng Kim cấp ) »« loại thứ hai tiến hóa giải pháp : Có thể ba lần tiến hóa, tiến hóa thành vì Xích Đồng Kim Văn Ngư ( Kim Cương cấp ) »«. .. . »

« đệ n chủng tiến hóa phương án: Có thể chín lần tiến hóa, từ ngư hóa kình, từ kình hóa côn, tiến hóa thành vì Cửu Thiên Côn Bằng (Thần Linh Cấp ) »

—Cảnh giới : Bất nhập lưu, Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương, Tử Tinh, Quân Vương, Sử Thi, Truyền Thuyết, Thần Linh !Thế giới quan : main hiện đang ở Vạn Chu Sào quốc tế, là cỡ trung bí cảnh, gia gia của main là đỉnh cấp kim cương, top của quốc tế này, nhưng tính ở bản nguyên quốc tế ( bản nguyên tinh ) chưa phải là mạnh nhất, bên ngoài bản nguyên quốc tế cùng đại hình bí cảnh, còn có SS, SSS cấp thiên phú …