Trang chủ / Bất Động Sản / Thông báo khởi công xây dựng: Sử dụng mẫu nào? Thủ tục ra sao?

Thông báo khởi công xây dựng: Sử dụng mẫu nào? Thủ tục ra sao?

Bất Động Sản 06/08/2022 - 1 Lượt xem

Trong một số ít trường hợp nhất định, trước khi triển khai khởi công xây dựng, chủ góp vốn đầu tư phải thông báo ngày khởi công cho cơ quan quản trị nhà nước về xây dựng tại địa phương. Dưới đây là mẫu Thông báo khởi công xây dựng mới nhất lúc bấy giờ .

2. Mẫu Thông báo khởi công xây dựng mới nhất 2022

1. Thông báo khởi công xây dựng gồm những nội dung gì? Trường hợp nào phải thông báo?

1. Thông báo khởi công xây dựng gồm những nội dung gì? Trường hợp nào phải thông báo?

Thông báo khởi công xây dựng là văn bản được dùng để thông báo ngày khởi công cho cơ quan quản trị Nhà nước trong những trường hợp dưới đây ( địa thế căn cứ khoản 30, 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 ) :- Công trình xây dựng phải có giấy phép trước khi khởi công .- Công trình thuộc dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư công được Thủ tướng, người đứng đầu cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng quản trị nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức triển khai chính trị – xã hội thành viên, quản trị Ủy ban nhân dân những cấp quyết định hành động góp vốn đầu tư xây dựng .- Công trình xây dựng nằm trên địa phận 02 đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị tương thích với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có đặc thù kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt .- Công trình đã được cơ quan trình độ về xây dựng thông báo tác dụng thẩm định và đánh giá phong cách thiết kế xây dựng tiến hành sau phong cách thiết kế cơ sở đủ điều kiện kèm theo phê duyệt phong cách thiết kế xây dựng và cung ứng những điều kiện kèm theo về cấp giấy phép xây dựng theo quy định Luật Xây dựng .- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .- Công trình xây dựng cấp IV mà không phải là nhà ở riêng lẻ lao lý tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 .Theo đó, mẫu Thông báo sẽ gồm những nội dung :- Tên khuôn khổ, công trình xây dựng ;- Địa điểm xây dựng ;- Tên và địa chỉ của chủ góp vốn đầu tư ;- Tên và số điện thoại thông minh liên lạc của cá thể đảm nhiệm trực tiếp ;- Quy mô khuôn khổ công trình, list nhà thầu chính, nhà thầu phụ …- Ngày khởi công và dự kiến ngày triển khai xong .mau thong bao khoi cong xay dung

2. Mẫu Thông báo khởi công xây dựng mới nhất 2022

Mẫu Thông báo khởi công xây dựng công trình được phát hành tại Phụ Lục V kèm theo Nghị định 06/2021 / NĐ-CP .Tải vềSửa/In biểu mẫu

…(1)…
——-

Số: ……./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

… …., ngày … …. tháng … …. năm … … …

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi : … … … … .. ( 2 ) … … … … ……………………..… … … … .. ( 3 ) … … … … ……………………….… … ( 1 ) … … báo cáo giải trình về việc khởi công xây dựng khuôn khổ công trình, công trình xây dựng như sau :

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:……..thuộc dự án…………..

2. Địa điểm xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … …3. Tên và địa chỉ của chủ góp vốn đầu tư : … … … … … … … … …4. Tên và số điện thoại cảm ứng liên lạc của cá thể đảm nhiệm trực tiếp :… … … … … … … …………………………………………..5. Quy mô khuôn khổ công trình, công trình xây dựng ( nêu quy mô, những thông số kỹ thuật kỹ thuật hầu hết và công suất sử dụng của những khuôn khổ công trình, công trình xây dựng ) .6. Danh sách những nhà thầu chính và nhà thầu phụ ( nếu có ) : ( tổng thầu, những nhà thầu chính : khảo sát xây dựng, phong cách thiết kế xây dựng, kiến thiết xây dựng, giám sát kiến thiết xây dựng, quản trị dự án Bất Động Sản ) .7. Ngày khởi công và ngày triển khai xong ( dự kiến ) .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu …;
– Hồ sơ gửi kèm (4)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Hướng dẫn điền Thông báo khởi công xây dựng 🙁 1 ) Tên của chủ góp vốn đầu tư .( 2 ) Tên cơ quan quản trị nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình .( 3 ) Tên cơ quan trình độ về xây dựng kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch công trình xây dựng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này trong trường hợp công trình thuộc đối tượng người dùng kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch theo pháp luật tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này .( 4 ) Các trường hợp pháp luật tại những điểm b, e, h và i khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm trước được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 gửi kèm hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng .Trường hợp pháp luật tại điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm trước được sửa đổi, bổ trợ tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 thì hồ sơ gửi kèm gồm có :+ Hồ sơ phong cách thiết kế xây dựng và những hồ sơ ;+ Giấy tờ chứng tỏ việc phân phối điều kiện kèm theo về cấp phép xây dựng .

3. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thông báo khởi công xây dựng

Theo lao lý tại Nghị định 06/2021 / NĐ-CP, hồ sơ thông báo khởi công xây dựng gồm :- Thông báo khởi công xây dựng ( theo Mẫu ) ;- Bản sao Giấy phép xây dựng ;- Các sách vở, tài liệu khác gửi kèm theo trong một số ít trường hợp nhất định .Theo đó, Chủ góp vốn đầu tư gửi thông báo tới cơ quan quản trị nhà nước về xây dựng tại địa phương. Với mỗi loại công trình khác nhau, thông báo được gửi đến cơ quan khác nhau :

– Đối với nhà ở riêng lẻ: Gửi thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

– Đối với những công trình khác không thuộc thẩm quyền quản trị của Ủy ban nhân dân cấp huyện : Gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .

Trên đây là mẫu Thông báo khởi công xây dựng. Nếu vẫn còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc bấm gọi ngay tổng đài 1900.6192 để được tư vấn chi tiết.

>> Điều kiện khởi công xây dựng công trình, nhà ở